Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối


https://goo.gl/maps/pho4hATQJgMQrAZRA
https://www.google.com/maps/place/Vinfast+Th%C4%83ng+Long/@20.7442632,105.7608976,10z/data=!4m8!1m2!2m1!1svinfast+th%C4%83ng+long!3m4!1s0x31345356ba8982d9:0x632f7be52c1d4ada!8m2!3d21.0140291!4d105.7699835?hl=vi-VN